Keri Üles

Väike-Rae tee 25

Asukoht: Väike-Rae tee 25/1, 25/2

Tellija: Viskari OÜ

Aasta: 2019

Pind: 1500 m²

Tehtud tööd: Fassaadid-fassaaditööd, terrassi ehitus