Keri Üles

Katuste ülevaatus, hooldus, liiglume koristus

Katuse ülevaatus ehk katuseinspektsioon on eelkõige suunatud kinnisvaraomanikele – korteriühistutele, kinnisvara hooldus- ja haldusfirmadele.

Katuseinspektsioon annab ülevaate teie katuse seisukorrast ning vajalikest hooldus- või remonditöödest, mis säästavad teid läbijooksudest põhjustatud veekahjudest. Katuseinspektsiooni käigus hinnatakse teie katusekatte seisukorda, lisasoojustuse vajadust, läbiviikude ning katuseakende veetihedust, katuseplekkide kinnitusi ja muud.

Ülevaatuse tulemuste kohta koostatakse raport, mis lisaks ülaltoodule sisaldab ka meiepoolseid soovitusi katuse eluea pikendamiseks, vajalike tööde loetelu ning soovi korral ka hinnakalkulatsiooni. Sõltuvalt teie katuse seisukorrast pakume teile toimivaid lahendusi katusehoolduse, avariiremondi või renoveerimise osas.

Olemasolevate katuste hooldus

Katus vajab hooldamist vähemalt kaks korda aastas, soovitavalt kevadel peale lume sulamist ja sügisel enne külmade tulekut. Katuse pideva hooldusega on võimalik hoone katuse probleemid avastada ja kõrvaldada võimalikult varakult ning vältida hilisemaid suuri kulutusi hoone remonttöödele.

Hoolduse käigus puhastatakse katused, trapid ja rennid prahist, tehakse katusekatte, liiteplekkide jm oluliste sõlmede visuaalse kontrolli ja kõrvaldatakse leitud pisivead.

Liiglume koristus katuselt

Liiglume koristust peaks teostama siis, kui on tekkinud kandekonstruktsioonile liigne koormus või on karta, et lume kukkumisel võib tekkida ohtlik olukord.

Lumekoristusel peab kasutama mitteteravaid tööriistu ja jää eemaldamiseks katustelt soovitame kasutada sulatatavaid aineid, kuumaõhupuhurit, gaasileeki või kuuma vett.

Liiglume koristust teostatakse katustel kiht-kihilt, jättes katusele vähemalt 10 cm paksuse kaitsekihi, kuid välditakse lume kuhjamist katusel hunnikutesse.