Keri Üles

PVC rullmaterjal

PVC rullmaterjaliga katus on sellist tüüpi katus, kus katuse kattematerjaliks on SBS rullmaterjali asemel PVC rullmaterjal. Tavapäraselt paigaldatakse PVC katusemembraane lamekatustele. Materjali eeliseks on tema suur vastupidavus – üks kiht PVC kate on samas tugevusklassis mis 2 kihti tavalist bituumenist kattematerjali. PVC kattematerjal paigaldatakse spetsiaalsete sooja õhu puhuritega. PVC kate ei vaja üldjuhul eraldi tuulutussüsteemi, mis tähendab väiksemaid ehituskulusid. PVC katusekatted on värvilt ühtlane (puudub liitekohtadest väljuv must pigi) ning esteetiliselt silmale ilusam vaadata. Seetõttu kui katus jääb näha aknast või maapinnalt, võiks kaaluda samuti PVC kasutamist, rääkimata paremast vastupidavusest võrreldes SBS-kattega.

PVC kasutus ja omadused

PVC materjale toodetakse erinevateks vajadusteks: katusekatteks, terrassikatteks, hüdroisolatsioonitöödeks pööratud katustele jm. PVC materjal sobib murukatuste alla, terrassidele, katustele – seejuures ei vaja PVC katus üldjuhul eraldi tuulutuse rajamist kuna materjal on veeauru läbilaskev. Siiski juhime tähelepanu sellele, et kui katuse soojustusse pääseb mujalt (näiteks alt eluruumidest) sisse liigset niiskust, siis ei suuda PVC-materjal kõike seda välja lasta ning vajab lisatuulutuse rajamist nagu klassikaline katus. Võimalusel eelistaks alati kasutada mitme kihi SBS-katte asemel PVC-katusekatet tema paremate tehniliste omaduste poolest.

 • Suur liikumisvõime ja hea elastne taastumine.
 • Head mehaanilised omadused.
 • Hea vastupidavus eri ilmastikumõjudele, nagu kuumus, külm, sademed ja ultraviolettkiirgus.

Paigaldus

PVC katusemembraane on võimalik paigaldada kui ümbritseva õhu temperatuur on vähemalt -5 °C või soojem. Juhul kui välistemperatuur on alla +5 °C, siis tuleb PVC katusemembraanid esmalt soendada paigaldusalale võimalikult lähedal olevas siseruumis. Oluline on märkida, et paigaldustöid ei teostata vihma- ja lumesajuga, külmaga või tugeva tuulega. Paigalduse käigus läbitakse järgnevad sammud:

 • visuaalne kontroll ja vajadusel pinna ühtlustamine ja loodimine;
 • sobiva auru kontrollkihi paigaldus;
 • soojusisolatsiooni paigaldus (tavaliselt kahes kihis nii, et vuugid oleks ülekattega);
 • kaitse- ja eralduskihi paigaldus, mis koosneb biotsiididega töödeldud tekstiilist;
 • perimeetri profiilide paigaldus;
 • PVC katusemembraan laotatakse laiali – mõõtmed stabiliseeruvad;
 • katusemembraan kinnitatakse võimalusel aluspinnale mehaaniliselt kasutades ankurkinnitusi;
 • membraanid ühendatakse omavahel kasutades kuuma õhu keevitust;
 • lõpp-elementide paigaldus ja vuukide sulgemine.