Keri Üles

Küttesüsteemi renoveerimine

Küttesüsteemi renoveerimist vajavatel hoonetel on sageli vananenud, ebaefektiivsed või lausa ohtlikud küttesüsteemid. Nendel juhtudel on vaja aegunud küttesüsteem renoveerida või asendada.

Tavapärane küttesüsteem koosneb kahest osast: soojusenergiat tootvast küttekehast ja sellest, mis seda soojust hoones jaotab. Reeglina kasutatakse küttesüsteeme, et tagada hoonetes ja selle ruumides soovitav temperatuur. Lisaks kasutatakse küttesüsteeme, et varustada hoonet sooja tarbeveega.

Lihtsa küttesüsteemi osadeks on tavapäraselt:

  • boiler/katel (kasutab vee soojendamiseks mingit energiat ja selle ümberpaigutamiseks on pump);
  • torustik (sooja vee liikumiseks hoones);
  • jagajad (radiaatorid või põrandakütte lahendused);
  • paisupaak (kuna vesi paisub soojenemisel, peab küttesüsteemis olema ruumi lisamahu mahutamiseks. Moodsamatel süsteemidel on paisupaak, mis asub katla või kuumaveesilindri kõrval või sees.);
  • vahel on kasutusel ka kuuma vee silinder (kuuma vee hoidmiseks ja kasutamiseks vastavalt vajadusele).

Küttesüsteemida renoveerimisel:

  • Paigaldatakse uus katel ja radiaatorid, mis pakuvad hoonele piisavalt kütet, koos uute juhtseadmetega.
  • Jagajaid ehk tihti radiaatorid paigaldatakse tavaliselt esimesena, tavapäraselt 15 sentimeetri kõrgusele põrandapinnast või nii nagu projekt ette näeb.
  • Seejärel paigaldatakse torud radiaatoritest ja ventiilidest katlale, mille järel paigaldatakse juhtseadised.
  • Vesi (ja mõnel juhul ka gaas) on katla paigaldamise ajal välja lülitatud.
  • Kõik radiaatori tuulutusavad suletakse, süsteem täidetakse veega ja igal radiaatoril lastakse läbi tuulutada. Lõpuks saab katla sisse lülitada ja kuumutatud vee voolu ventiilide abil tasakaalustada.