Keri Üles

Päikesepaneelid

Päikesepaneelid on parim ja lihtsaim viis hakata tootma ise energiat. Tänu päikesele eksisteerib elu meie planeedil. Päikeseenergia on tasuta ja kättesaadav kõigile. Tänapäeval oskame me juba küllaltki hästi sellest energiaallikast elektrit genereerida.

Päikesepaneel, inverter, voolumõõtja ja vooluvõrk ei oma ühtki liikuvat süsteemiosa ja on hooldusvabad ning pika tööeaga seadmed.

Enne paigaldust on oluline hinnata, kas hoone katus on kaetud suurema osa päevast aastaringselt varjuga või päikse valgusega. Juhul kui tingimused on ebasoodsad, ei pea siiski päikeseenergiast täielikult loobuma. Isiklike paneelide paigaldamise asemel on mõistlik uurida jagatud või kogukondlikku päikeseenergiat. See lähenemisviis võimaldab paljudel osta päikesepaneelides osaluse ja saada krediiti oma elektriarvete eest.

Kui hoonel on sobiv päikesevalgusega katus, siis tuleb enne paigaldust veel kontrollida konstruktsioonide olukorda. Juhul kui katus (lamekatus, viilkatus, kaldkatus) vajab lähitulevikus remonti, on tark enne need päiksepaneelide paigaldust need tööd teostada. Nii ei pea katuse renoveerimise ajal paneele lahti ühendama ja hiljem uuesti paigaldama.

Päikeseenergia kogus, mida on vaja toota, sõltub sellest, kui suur on hoone energiatarbimine.

Kaks valdavat päikeseenergia tehnoloogiat, mille hulgast valida, on fotogalvaaniline energia ja termiline. Fotogalvaaniline kasutab päikesekiirgusest päikeseelektrienergia saamiseks kärjekihte. Termiline kasutab päikesevalgust vee või õhu soojendamiseks. Kui hoone kasutab kütmiseks palju energiat võib päikesesoojuse investeering veelgi kiiremini end ära tasuda.