Keri Üles

Vundamendi soojustamine

Vundamendi soojustamine on väga oluline osa vundamendi ehitusel. Isoleerimata vundament on hoone üks suuremaid külmasildu, mis jahutab põrandaid, põhjustab kondentsi, hallitust ja veekahjustusi ning levib vundamendil asuvates hoone osades ja muudes konstruktsioonides. Statistika kohaselt pääseb hoone vundamendi kaudu 10-15% soojusenergiast. Seetõttu on vundamendi ehitamisel väga oluline soojustuse ja vundamendi veekindlaks muutmine. Parim viis vundamendi soojustamiseks on katta kogu vundamendi välispind isolatsiooniplaatidega kuni külmumispiirini ja viimistleda alusosa maapinnast kõrgemal.

Vundamendid liigitatakse reeglina kolmeks, on kas madal vundament, täisvundament või põrandaalune vundament. Madal vundament on levinuim eramajade vundeerimisviis põhjamaades. Madala vundamendi puhul tõkestatakse külma tungimine kandvate konstruktsioonide alla ja täisvundamendi puhul viiakse hoone raskus toetuma allapoole külmumispiiri. Külmakindla madala vundamendi kõige kriitilisemaks elemendiks on horisontaalne soojustust. Soojustada on võimalik nii seestpoolt kui ka väljastpoolt ja kindlasti tuleb juba projekteerimise faasis jälgida, et sokli ja seina soojustuse ülemineku kohtades ei tekiks külmasildu.