Keri Üles

K-Kate Koolituskeskus

K-Kate Koolituskeskuse lühitutvustus

K-Kate Koolituskeskus on ellu kutsutud vajadusest kompetentse ja kvalifitseeritud ehitustööjõu järele Eestis. K-Kate Koolituskeskus on asutatud 2020 aastal ja kuulub K-Kate Katused OÜ koosseisu.

Koolituskeskus tegutseb Tallinna Valdeku 168 hoone kolmandal (III) korrusel, kus asuvad värsked ja moodsad õppeklassid. Koolituskeskus K-Kate Koolituskeskuse tiim koosneb oma valdkonna spetsialistidest, kes on oma teoreetilisi teadmisi ja pädevusi praktiseerinud kaasaegsetel ehitusobjektidel. K-Kate Katusetööd on registreeritud EHIS täiskasvanute koolitajana. nr. 218343.

K-Kate Koolituskeskuse üldtingimused

Lamekatuse ehitaja koolitus algusega 19.04.2021

Õppekava nimetus

Lamekatuse ehitaja koolitus algusega 19.04.2021

Õpiväljundid

Täiendkoolitusel osaleja omandab lamekatuse ehitaja oskused, teab kehtivat lamekatuse ehitusstandardit, omab vajalikke töövõtteid, teab kasutatavate ehitusmaterjalide omadusi ja paigaldustehnikaid, oskab iseseisvalt teostada kogu lamekatuse paigalduse tööprotsessi.

Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel

Täiendkoolitusel osaleja peab olema täisealine ehk vähemalt 18 aastat vana. Lisaks peab olema tasutud vähemalt üks (1) nädal enne koolituse algust kogu õppemaks, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal

Täiendkoolituse õppemaht on 110 tundi, millest 40 tundi on teoreetilist osa ja 70 tundi praktikat.

Koolituse periood

19.04.2021 kuni 22.06.2021

Koolituse maksumus

Lamekatuse ehitaja koolituse maksumus ühe osaleja kohta on 1100 EUR, millele lisandub käibemaks.

Õppekeel

Eesti keel

Õppe sisu

 • lamekatuse erinevad konstruktsioonid;
 • hüdroisolatsioon;
 • kasutatavad materjalid;
 • lamekatuste erinevate sõlmede lahendused;
 • ekspluateeritavad lamekatused;
 • lamekatuste renoveerimine;
 • ohutustehnika lamekatusetöödel ja ehituses;
 • praktika Koolituskeskuse praktikakeskuses ja ehitusobjektidel.

Õppekeskkonna kirjeldus

Teoreetiline õpe toimub aadressil Valdeku 168, Tallinn 11217 hoone III korruse õpperuumides, kus on avarad klassiruumid ja puhkeruumid teoreetiliste tundide läbiviimiseks. Ruumides on sundventilatsioon.

Praktilised tunnid toimuvad osaliselt Koolituskeskuse praktikakeskuses Valdeku 168 ja osaliselt ehitusobjektidel praktikajuhendaja juhendamisel.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Kursuse eduka lõpetamise aluseks on osalemine teooriatundides vähemalt 80% ulatuses praktikatundides vähemalt 80% ulatuses,  teostada praktiline töö ja kirjalik teooriaeksam.  Edukalt lõpetajatele väljastatakse tunnistus. Neile, kes ei vasta edukalt lõpetanute tingimustele, väljastatakse tõend kursusel osalemise kohta.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus

 • Koolitaja peab omama vähemalt kesk-eri haridust, olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida on võimeline tõestama.
 • Koolituskeskus kaasajastab õppematerjale vastavalt vajadusele ja õpetatava valdkonna arengule.
 • Koolitajad hoiavad ennast kursis ja arendavad ennast koolitatavas valdkonnas järjepidevalt.

Registreereerimine

Registreerumiseks saatke e-mail osalemissooviga aadressile koolituskeskus@k-kate.ee


Lamekatuse ehitaja koolitus algusega 05.04.2021

Õppekava nimetus

Lamekatuse ehitaja koolitus algusega 05.04.2021

Õpiväljundid

Täiendkoolitusel osaleja omandab lamekatuse ehitaja oskused, teab kehtivat lamekatuse ehitusstandardit, omab vajalikke töövõtteid, teab kasutatavate ehitusmaterjalide omadusi ja paigaldustehnikaid, oskab iseseisvalt teostada kogu lamekatuse paigalduse tööprotsessi.

Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel

Täiendkoolitusel osaleja peab olema täisealine ehk vähemalt 18 aastat vana. Lisaks peab olema tasutud vähemalt üks (1) nädal enne koolituse algust kogu õppemaks, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal

Täiendkoolituse õppemaht on 110 tundi, millest 40 tundi on teoreetilist osa ja 70 tundi praktikat.

Koolituse periood

05.04.2021 kuni 22.06.2021

Koolituse maksumus

Lamekatuse ehitaja koolituse maksumus ühe osaleja kohta on 1100 EUR, millele lisandub käibemaks.

Õppekeel

Eesti keel

Õppe sisu

 • lamekatuse erinevad konstruktsioonid;
 • hüdroisolatsioon;
 • kasutatavad materjalid;
 • lamekatuste erinevate sõlmede lahendused;
 • ekspluateeritavad lamekatused;
 • lamekatuste renoveerimine;
 • ohutustehnika lamekatusetöödel ja ehituses;
 • praktika Koolituskeskuse praktikakeskuses ja ehitusobjektidel.

Õppekeskkonna kirjeldus

Teoreetiline õpe toimub aadressil Valdeku 168, Tallinn 11217 hoone III korruse õpperuumides, kus on avarad klassiruumid ja puhkeruumid teoreetiliste tundide läbiviimiseks. Ruumides on sundventilatsioon.

Praktilised tunnid toimuvad osaliselt Koolituskeskuse praktikakeskuses Valdeku 168 ja osaliselt ehitusobjektidel praktikajuhendaja juhendamisel.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Kursuse eduka lõpetamise aluseks on osalemine teooriatundides vähemalt 80% ulatuses praktikatundides vähemalt 80% ulatuses,  teostada praktiline töö ja kirjalik teooriaeksam.  Edukalt lõpetajatele väljastatakse tunnistus. Neile, kes ei vasta edukalt lõpetanute tingimustele, väljastatakse tõend kursusel osalemise kohta.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus

 • Koolitaja peab omama vähemalt kesk-eri haridust, olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida on võimeline tõestama.
 • Koolituskeskus kaasajastab õppematerjale vastavalt vajadusele ja õpetatava valdkonna arengule.
 • Koolitajad hoiavad ennast kursis ja arendavad ennast koolitatavas valdkonnas järjepidevalt.

Registreereerimine

Registreerumiseks saatke e-mail osalemissooviga aadressile koolituskeskus@k-kate.ee


  Registreerimisvorm

  Koolitus millel soovite osaleda

  Muu info


  Abiinfo

  Juriidiline aadress: K-Kate Katused OÜ, Valdeku 168 Tallinn 11217

  Reg. number 12124368,
  Aktiivne litsents EEH011745

  koolituskeskus@k-kate.ee
  +372 56641306