Keri Üles

Läbiviikude ehitus

Läbiviik on mõne elemendi läbimineku koht katusest, katuslaest, katusekonstruktsioonist, seinast, seinakonstruktsioonist. Läbiviigud ehitatakse katustele ja seintesse võimalusel enne seina- ja katusekonstruktsiooni ehitamist. Valmis katustele läbiviikude ehitamine on  tunduvalt keerukam ja ajamahukam. Läbiviigud tihendatakse nii auruisolatsiooni-, kui ka veekindlate hüdroisolatsioonipindadega.

Läbiviigud on võimalik jagada suurteks ja väikesteks, ümarateks ja kandilisteks. Suurte ja väikeste läbiviikude vahel on subjektiivne piir. Läbiviigud ei tohi olla ehitatud üksteisele või teistele vertikaalpindadele liiga lähedale. Minimaalne vahekaugus omavahel või teise vertikaalpinnaga peab olema vähemalt 30 cm. Väiksema kaugusega läbiviikude ümber peab ehitama läbiviikudele ühise läbiviigu kasti, mille peale ehitatakse ühine vettpidav- ehk hüdroisolatsioonikiht.

Suurteks läbiviikudeks loetakse näiteks katuseaknaid ja -luuke, suure läbimõõduga ventilatsioonitorusid, tehnošahte ja teisi taolisi konstruktsiooni läbistavaid kohtasid. Väiksed läbiviigud on katuselehtrid, kanalisatsiooni– ja ventilatsioonitorud, turvaelemendid nagu katusepollarid, päiksepaneelide toed, kaablid, antennid, piksekaitse jne. Väikeste läbiviikude jaoks on saadaval spetsiaalseid läbiviigutihendeid.