Keri Üles

Katuseplekk

Katusepleki paigaldus ja töötlemine

Teraspaane peab pakist eemaldama ettevaatlikult, vigastamata alumist paani. Katusepleki toimetamisel punktist A punkti B tuleb pöörata tähelepanu paanide mitte venitamisele, murdmisele, väänamisele.
On väga tähtis, et esimene paan saaks kinnitatud õige nurga all kuna need on poleeritud ka pikuti siis paani kallet enam hiljem muuta ei ole võimalik. Kinnitamata teraspaaniga tuleb toimetada äärmise ettevaatlikusega. Paanid tarnitakse vastavalt objekti mõõtudele ning vajavad järeltöötlemist ehk lõikamist kaldpindade liitekohtades ja läbiviikude tegemisel (lõiked teostatakse ehitusobjektil).

Paanide kruvidega kinnitamiseks kasutatakse 4,8 x 28mm tsingitud, vajadusel värvitud või vastavat tooni kruve. Kruvid peavad olema varustatud nii tihendi kui ka seibiga. Kruvid kinnitatakse läbi paanide vastavalt joonisele. Kõrgemate hoonete katteplaatide kinnituskruvid tuleb paigutada vastavalt projektile. Tuulisemates piirkondades tuleb eranditult kõik paanid kinnitada nii räästast kui harjast iga laine põhjast. Keskmiselt kulub sellisel kujul kinnitamisel ca. 10 kruvi m2 peale.

Katuseplaatidel liikudes on lubatud astuda ainult laine põhja või kohale mida toetab roovitus. Kindlasti on soovituslik kasutada pehme tallaga jalanõusid ja puhastada tallad vahetult ennem katusele minekut. Katuse kalle ei tohiks olla madalam kui 14°. Horisontaalselt paanide jätkamisel paigaldatakse jätkukoha alla roov, millesse kinnitatakse kruvid iga laine põhjast. Paanide ülekatteks on üks kivisamm. Vertikaalsed jätkukohad tehakse ühelainelise ülekattena ning kinnitatakse kruvidega laine harjalt ca. 500mm sammuga. Otsaplekid paigaldatakse vastavalt joonistes näidatule, ülekattega ca. 100mm ning kinnitatakse kruvidega nii pealt kui ka kõrvalt 1m sammuga.

Kui juhtub, et otsapleki alla jääb laine põhi, siis valtsitakse selle äär üles ning tekitatakse renn, et otsapleki alla sattunud vihmavesi mööda lainepõhja räästasse voolaks. Harjaplekid paigaldatakse samuti vastavalt joonisele, ülekattega ca. 200 mm ning kinnitatakse kruvidega harja mõlemalt poolt pro¬ili laine harja külge üle ühe lainese sammuga. Laine põhi, siis valtsitakse selle äär üles ning tekitatakse renn, et otsapleki alla sattunud vihmavesi mööda lainepõhja räästasse voolaks. Nagu eelmainitule paigaldatakse ka harjaplekid vastavalt joonistele, ülekattega 200 mm ning kinnitatakse kruvidega harja mõlemalt poolt laine harja külge üle ühe lainese sammuga.