Keri Üles

Lamekatuse ehitus

Lamekatuse ehitus on meie peamine tegevusvaldkond. Katusetöid teostame alates 0,5m². Meie tööde tellijaks on eraisikud, ettevõtted, korteriühistud, peatöövõtjad.

Lamekatus, mis see on?

Kaasaegne lamekatus on õige paigaldamise juures üsna turvaline ning pikaealine valik. Lamekatuse ehitus nõuab erialaseid teadmisi, kvaliteetseid materjale ja kogenud ehitajaid.

Lamekatus on katus, mille kalle on kuni 10° (kraadi). Lamekatuse kandeelemendiks on rõhtne või veidi kaldu alustarind. Lamekatuse katmise võimalused on ulatuslikult piiratud. Lühidalt tähendab see seda, et traditsioonilised katusekattematerjalid nagu eterniit, bituumenlaineplaat, bituumensindlid, betoon- või savikivid jne jäävad valikust välja.

Lamekatus kaetakse bituumen, PVC või mõni muu rullmaterjaliga, mis on sademetele, eelkõige seisvale vihmaveele läbimatu. Lamekatuse paigaldamise tehnoloogiat võib ja saab kasutada ka järsemate katuste ehitamisel ning katusepinna kaldenurk ei ole piiratud.

Lamekatustena käsitletakse ka muutuva kaldega rullmaterjalist kattega katuseid, kus kalle võib olla 0° kuni 90° (kuplid, kaared, erikujud) ning katuste ehitamisel kasutatakse lamekatuse ehitamise materjale ja tehnoloogiat.

Lamekatustele ehitatakse kas sisemise (katusekaevud) või välimise (vihmaveerennid, vihmaveetorud) vihmavee äravooluga süsteemid. Vastavalt vajadusele ja katuse otstarbele soojustatakse ja tuulutatakse (alarõhutuulutus, parapetituulutus, seinatuulutus, räästatuulutus) lamekatuseid.

Osalesime ka standardi EVS 920-5:2015 “Katuseehitusreeglid. Osa 5: Lamekatused” koostamisel ning soovime omalt poolt pakkuda kvaliteetseid materjale, normide kohaseid lahendusi ja korrektselt teostatud töid.

Lamekatuse materjalid

  • SBS-rullmaterjalid

Modifitseeritud bituumen paigaldatakse mitmesse kihti, millest igaüks keevitatakse lahtise leegi (gaasipõleti) abil alustasapinnale. See on väga töömahukas protsess, mille peab tingimata läbi viima spetsialist. Erijuhtudel, kus on suur tuleoht, temperatuuritundlik aluskonstruktsioon või keeruline ehituskonstruktsioon suurte kalletega kasutatakse külmpaigaldus tehnoloogiaid.

  • EPDM katusekate

EPDM on väga vastupidav sünteetiline “kummi-membraan”. Membraani saab paigaldada väga erinevatele aluspindadele, levinumad on puitplaadid, betoon, lehtmetall. Kinnitatakse enamasti liimides või mehaaniliselt.

  • PVC-rullmaterjalid

PVC kattematerjal paigaldatakse ühekihiliselt. PVC kattematerjal kinnitatakse mehaaniliselt tüüblitega katuse aluskonstruktsiooni külge, kinnitite tüüp ja tihedus sõltub katusekonstruktsiooni tüübist ja katusele mõjuvast tuulekoormusest.

Kattematerjali ühenduskohad keevitatakse omavahel kokku soojapuhurite abil.