Keri Üles

Murukatus

Murukatus vähendab tugeva saju korral vihmavee kanalisatsiooni koormust. Kõige lihtsam on murukatus ehitada lamekatusele.

Kaasaegne rohekatuste meetod loodi aga 1960. aastatel Saksamaal, luues tänapäeval rakendatava kihtsüsteemi. Haljas-, rohekatus on osaliselt või täielikult taimestikuga kaetud hoone katus. Taimestik istutatakse hüdroisolatsioonimembraani kohale. Rohekatused sisaldavad üldjuhul ka olulisi komponente nagu näiteks juurtõke ning drenaaži- ja kastmissüsteeme.

Esimene haljaskatus töötati välja juba ammu, varaseim registreeritud näide oli Babülooni Hanging Gardens, mis loodi 600 eKr. Sel ajal ehitati konstruktsioon kiviaiale, alumiste kaitsekihtidena kasutati tõrva ja pilliroogu.

Haljaskatuste peamisi vorme on kaks: intensiivsed ja ulatuslikud. Neid eristatakse kasutatud taimkatte hulga järgi. Kui ulatuslikud rohekatused võivad toetada kuni ühte kilogrammi taimestikku ruutmeetri kohta, siis intensiivsed haljaskatused mahutavad kuni 7 kilogrammi ruutmeetri kohta.

Teine tegur, mis neid stiile üksteisest eristab on nende säilitamiseks vajalik töömaht. Intensiivsete rohekatuse haldamine nõuab palju rohkem tööd, kuna need hõlmavad reeglina eri tüüpi taimestikku ja eeldavad tegeliku aia hooldamist. Ulatuslikud rohekatused seevastu jäetakse looduslikult ja ilma piiranguteta kasvama, hoolitsedes iseenda eest nagu looduses ja nõuavad seega ainult iga-aastast umbrohutõrjet ja väetamist.

Mõlemal rohekatusel on kihiline süsteem, mis loob mitmesuguste muldade ja muude materjalide abil istandikele aluse toitainete säilitamiseks. Nende kihtide kaudu jäljendatakse mullaprofiili, luues seeläbi drenaažiprotsessi, mis võimaldab vedelikku ohutult läbi filtreerida, samal ajal ka taimi toites.

  • Murukatus vähendab kogunenud sademevee juhtimise vajadust ning kanalisatsioonisüsteemide koormust;
  • Taimed takistavad udu ja tolmu levikut, haarates samal ajal paljusid õhus leiduvaid saasteaineid;
  • Rohekatused võivad olla avalikud ruumid, näiteks aiad või puhkealad, mida kogukond saab nautida;
  • Loodusliku tõkke loomisega vähendavad rohekatused hoonesse levivat müra;
  • Rohekatus võimaldab katusemembraanil kauem kesta;
  • Murukatused vähendavad hoone kütmiseks vajaminevat energiakogust;
  • Murukatusega muutub ümbrus esteetiliselt meeldivamaks.

Haljas-, murukatuse ehitamine

Haljaskatuse paigalduseks on mõistlik palgata oma ala spetsialistid. Pange tähele, et kui otsustate mõne töö ise teha, teete seda omal vastutusel, kahjustades potentsiaalselt oma katust või ennast. Tasub silmas pidada, kas teie katus on tasane või kaldus. Kaldkatuse, näiteks viilkatuse korral (mida tavaliselt nimetatakse “kaldus”) vähendab konstruktsioon vee võimaliku riknemise ohtu, nõudes seega vähem kaitsekihte. Oluline on jälgida hoone kandevõimet, kas rohekatus on võimalik paigalda olemasolevale konstruktsioonile või peab enne teostama selles osas muudatusi. Projekti jätkamisel peab arvestama katuse iseärasustega, et  liigne vihm leiaks tee kanalisatsioonisüsteemi, vastasel juhul võib negatiivse niiskuse kogunemine kahjustaks teie hoonet. Järgmisena peab otsustama, millist taimestikku kaasata. Enne haljaskatusel kasutamist on soovitatav taimestikku vähemalt neli kuud kasvatada. Reeglina hoolitseb selle eest töövõtja.

Pärast kaitsvate servade paigaldamist katusele ettevalmistamise ajal saab alustada kattematerjali paigaldamisega. Kattematerjal paigaldatakse ridadesse. Kattematerjali peale paigaldatakse spetsiaalsed plaadid, alustades katuse madalaimast osast. Kaldkatuse puhul paigaldatakse plaadid kallakust ülespoole. Teistel juhtudel arvestatakse alguspunkti valikul, kuidas tellija soovib, et taimestik kasvaks.

Taimestiku istutamisel kinnitatakse need omavahel plaatide servades olevate kinnitite abil. See tagab rohekatuse kindla ja ühes tükis püsimise, kuid võimaldab iga taime vastavalt oma vajadustele teisaldada. Plaadid on varustatud ka jalgadega, mis hoiavad taimed katusest kõrgemal. Kui kattematerjal ja teised haljaskatuse osad on paigaldatud, tuleb katuseservad kinnitada ja taimi kasta. Kuigi reeglina ei pea tavaliselt haljaskatuse taimestikku veega varustama, aitab see esimene kastmine neid uue keskkonnaga kohaneda.

Kui olete huvitatud haljaskatuse ehitamisest, siis K-Kate katusemeistrid tagavad teile kõige ohutuma ja kulutõhusama paigaldus.