Rullaa ylös

Viherkatto

Nykyaikainen viherkattojen rakennusmenetelmä kehitettiin vasta 1960-luvulla Saksassa nykyäänkin käytettynä monikerroksisena rakenteena. Viherkatto on osittain tai kokonaan kasveilla peitetty rakennuksen katto. Kasvit istutetaan kosteuseristekalvon päälle. Viherkatoissa on yleensä myös muita tärkeitä lisävarusteita, mm. juurimatto sekä ojitus- ja kastelujärjestelmät.

Viherkattojen tärkeimpiä muotoja on kaksi: intensiiviset ja laajat katot. Ne tunnistetaan käytetyn kasvillisuuden määrän pohjalta. Kun laajoissa viherkatoissa voi kasveja olla enintään kilogramma neliömetriä kohtaan, niin intensiivisissä viherkatoissa on yhtä kattoneliömetriä kohtaan jopa 7 kilogrammaa kasveja.

Toinen tekijä, josta voi kahdentyyppisiä kattoja tunnistaa, on niiden ylläpitämisen vaadittava työmäärä. Intensiivisen viherkaton ylläpitäminen vaatii enemmän työtä, sillä niissä katoissa on erityyppisiä kasveja ja katon huolto vastaa itse asiassa puutarhanhoitoa. Laajat viherkatot jätetään sitä vasoin oman onnensa nojaan kuten luonnollisissa olosuhteissa ja vaativat vain vuosittaista rikkaruohojen torjuntaa ja lannoitusta.

Molemmissa viherkatoissa on kerrosjärjestelmä, joka luo monenlaisten kasvualustojen ja muiden materiaalien avulla kasvien viihtymiselle riittävän hyvän ja ravinteikkaan maaperän. Nämä kerrokset muistuttavat maaperän rakennetta, toimien samalla ojitusjärjestelmänä, jolloin neste suodattuu materiaalin läpi, tarjoten samalla kasveille niiden tarvitsemaa kosteutta ja ravinteita.

  • Viherkatot vähentävät kertyneen sadeveden ohjaamisen tarvetta ja viemärijärjestelmien kuormitusta;
  • Viherkatot toimivat julkisina tiloina, puutarhoina tai levähdysalueina, joista koko yhteisö voi nauttia;
  • Viherkatot vähentävät luonnonmukaisena ääneneristeenä rakennukseen leviävää melua;
  • Viherkatto pitentää kattokalvon käyttöikää;
  • Viherkatot vähentävät rakennuksen lämmityskuluja;
  • Viherkatto on esteettisesti nautittava ja kaunis rakenne.

Viher-, viherkaton rakentaminen

Viherkaton asennus on jätettävä asiantuntijan tehtäväksi. On tärkeää ymmärtää, että jonkin tehtävän itsenäinen, omalla vastuulla toteuttaminen saattaa vahingoittaa sekä kattorakenteita että asentajaa. Lisäksi on huomioitava, rakennetaanko viherkatto tasakattona tai tietyllä kaltevuudella. Kaltevan katon, esimerkiksi harjakaton tapauksessa (jota sanotaan usein ”kaltevaksi”) vähentää rakenne veden mahdollisen pilaantumisen vaaraa, edellyttäen täten pienempää kerrosmäärää. Aina on huomioitava katon kantavuus ja päättää, voidaanko viherkatto perustaa olemassa olevaan rakenteeseen tai onko siihen tehtävä muutoksia. Suunnitelman noudattamisessa on huomioitava katon erikoispiirteet, jotta ylimääräiset sateet ohjattaisiin viemärijärjestelmään, muussa tapauksessa saattaa ylimääräinen kosteus vaurioittaa koko rakennusta. Seuraavaksi tulee päättää, millaista kasvillisuutta käytetään. Ennen viherkaton perustamista on suositeltavaa koota viherkaton kasvit esikasvatettaviksi vähintään neljä kuukautta ennen katon rakentamista. Tämän tehtävä hoitaa yleensä katon rakennusurakoitsija.

Katon valmistelutöiden aikana ensimmäisen suojareunojen asentamisen jälkeen voidaan aloitta päällystemateriaalin asennus. Päällystemateriaalin asennetaan kerroksina. Päällystemateriaalin päälle laitetaan erityisvalmisteiset laatat, aloittaen katon matalimmasta kohdasta. Kaltevan katon kohdalla asennetaan laatat kaltevuudesta ylöspäin. Muissa tapauksissa huomioidaan aloituspisteen valinnassa tilaajan toiveita kasvillisuuden osalta.

Kasvien istuttamiseen kiinnitetään ne laattojen reunoissa olevien kiinnityskappaleiden avulla. Näin varmistetaan viherkaton vakaa ja yhtenä kappaleena pysyminen, joka mahdollistaa jokaisen kasvin siirtämisen tarpeen tullen. Laatat on varustettu tukijaloilla, jotka pitävät kasvit kattotasoa korkeammalla. Kun päällystemateriaali ja muut viherkaton osat on asennettu, on kattoreunat kiinnitettävä ja kasteltava kasveja. Normaalisti viherkaton kasvillisuutta ei tarvitse erikseen kastella, mutta ensimmäinen kastelukerta istutuksen jälkeen on tarpeen uuden kasvuympäristöön soveltumisen tukemiseen.

Jos suunnittelet viherkaton rakentamista, niin K-Katen kattomestarit tarjoavat turvallisuuden ja kustannustehokkuuden osalta parhaan asennusratkaisun.