Rullaa ylös

Ukkosenjohdatin

Salaman isku saattaa sytyttää paloja, rikkoa rakennuksia ja vaarantaa ihmishengen. Ukkosenjohtimen asennus rakennuksiin on tärkeää, koska ukkosta ei ole mahdollista estää, mutta salaman laukaisemaa energiaa voidaan ohjata. Salamasieppareiden mitat ja sijainti valitaan siten, että muodostuisi riittävän laaja suojavyöhyke. Ukkosenjohdin johtaa siihen kohdistuneen salamaniskun maahan.

Ukkosenjohdinjärjestelmän asennuksessa on varmistettava, että käytettävät elementit ja johdot olisivat vaatimusten mukaisia eivätkä vaurioittaisi kattoa. Ukkosenjohdinjärjestelmää ei saa kiinnittää katon läpi kosteuseristeeseen, sakaramuurin peltiin tai kattorakenteisiin. Ukkosenjohdin ja muut matalat antennit asennetaan katossa alustaan. Alustojen tulee olla riittävän painavia, jotta tuuli ei kaataisi niitä, korkeampien antennien, pylväiden, vetovaijereiden ja muiden sellaisten varusteiden kiinnittämiseen on kattoon asennettava kattopollarit tai erityiset tukirakenteet.

Maadoitus tarkoittaa sähkölaitteiden, -asennusten tai -verkon jonkin osan sähköistä yhdistämistä maaperään. Maadoitukseen käytetään yksinkertaisimmissa toteutuksissa maadoituselektrodia ja yhtä tai useampaa liitäntäjohtoa, jotka muodostavat sähköä johtavan liitännän verkkoasennuksen tai -laitteen jonkin kohdan ja maadoituselektrodin välissä.

K-Kate tarjoaa seuraavia palveluita:

  • Maadoitusvastuksen mittaukset;
  • Suunnittelu ja konsultointi;
  • Ukkosenjohtimen asennus ja maadoitus;
  • Vaadittavat tarvikkeet.