Rullaa ylös

Tiilikatot

Tiilikatot on meidän ilmastossa suosittu vaihtoehto. Kivi on hiljainen ja kestävä kattopäällystemateriaali. Tiilikatojen kivet valmistetaan normaalisti betonista tai savesta ja materiaali on siksi painava, joka vaatii myös riittävän lujaa kattorakennetta. Tästä johtuen on laadukas kivikatto myös muita kattotyyppejä kalliimpi vaihtoehto.

Tiilikatot asennusta aloitettaessa on suositeltavaa merkitä kattoon nk. asennusviivat. Asennusviivojen merkitsemiseen käytetään merkintänarua ja toimitaan seuraavasti:

  • Alemman räystään linja
  • Alemman räystään linja
  • Ylempi harjakivien linja

Sen jälkeen merkitään merkintänarulla joka 5-7 kivikerroksen jälkeen pystysuuntainen viiva, joka helpottaa kivien tasaista ja suoraa asennusta. Merkitseminen on erityisen tärkeä etenkin suurempien kattopintojen kohdalla. Kattokivien asennusta on suositeltavaa aloittaa oikeasta alanurkasta, asentamalla 3-5 kerrosta kerrallaan ja siirtyen vähitellen ylöspäin. Kun tullaan kattoharjan kohdalle, aloitetaan seuraavien kerrosten asentaminen taas alhaalta ylöspäin liikkuen. Tiili kiinnitetään niiden asennuksen aikana. On hyvin tärkeää, että katon ulkoreunoilla sekä liitoskohdissa eli jiireissä, kaltevissa harjoissa olisi kaikki kivet kiinnitetty. Lisäksi on kivien kiinnityksissä huomioitava erilaiset kivityypit, katon kaltevuus ja rakennuksen tyyppi. Katon ulkoreunojen kohdilla on kiinnitettävä kaikki kivet! Jos katon kaltevuus on noin 60°, kiinnitetään kaikki kattokivet, joita ei voi mittoihin leikkaamisen jälkeen enää tueta kantaan (jiirien ja kaltevien harjojen kohdalla), kiinnittämällä leikatut kivet kiinnikkeillä tai sopivalla liimalla. Voimakkaan tuulikuorman alueille on kaikki kivet.

Kerrosten kivien kiinnittämiseen käytetään kivikerrosten kiinnikkeitä. Niissä kohdissa, joissa mainittujen kiinnikkeiden käyttö on mahdotonta, käytetään 75 mm sinkittyjä ruuveja tai leikatun kiven kiinnikkeitä. Kivikerrosten kiinnikkeitä on tarjolla jokaista kivityyppiä varten. Kiinnikkeellä tartutaan kiven vasempaan reunaan ja kivi isketään vasaralla ruoteeseen kiinni. Jotta työ sujuisi nopeammin ja helpommin, jaetaan kivet ennen asennusta tasaisesti koko kattoon. Näin toimien ei ole kivet esteenä asennustyössä ja niitä ei tarvitse siirtää paikasta toiseen asennustyön etenemisen myötä. Paras tapa kivien jakelun laskemiseen on avata yksi pakkaus ja laskea, minkä verran sen sisältämistä kivistä voidaan kattoa päällystää.