Rullaa ylös

Paanukatto

Paanukatto voi ajatella silloin, kun katon kaltevuuskulma on vähintään 12º. Jos kaltevuus on sitä pienempi, on katto koko pinnan osalta päällystää bitumikermillä.

Bitumipaanupäällystemateriaalien asennus alkaa jiiri-, harja- ja räystäskohtien valmistelulla, se tarkoittaa niiden päällystämistä bitumikermikaistaleilla.
Ensin valmistellaan jiirien kohdat, niihin kiinnitetään 1000 mm leveä päällystekaistale SBS-kermistä, joka naulataan siksak-muodossa aluskattoon. Naulojen välinen etäisyys on noin 150–200 mm.
Ensin pyöreäksi käsiteltyyn räystääseen asennetaan räystäspelti. Seuraavaksi asennetaan sen päälle SBS-kermistä leikattu noin 1000 mm leveä räystään kaistale, jonka tulee ulottua tarkalleen räystään reunaan. Räystään kaistaleet kiinnitetään yläreunasta nauloilla siksak-kuviolla ja alareuna liimataan lopulta sopivalla liimalla räystään peltiin. Tarjolla on myös itseliimautuvia räystäskaistaleita, tällöin ei tarvitse liimaa käyttää.

Seuraavaksi asennetaan harjoihin pituussuunnassa harjakaistaleet, joten ulkoreuna peittäisi kolmionmuotoisen listan. Materiaalin pitää kiinnittyä alustaan ja listaan ja sen jälkeen ne naulataan siksak-kuvion mukaan kiinni.

Jiirin ja räystään liitoskohdasta harjaan muodostetaan kattopäällysteen materiaalista jiiripohja, joka leikataan räystään puoleisesta päästä kiilan muotoon. Jiirin pohja sijoitetaan tarkalleen jiirin murtoviivan keskelle, naulataan reunoista kiinni ja liimataan ylä- ja myös alareunasta sopivalla liimalla jiirin pohjamateriaaliin.

Bitumipaanujen asennus aloitetaan katon keskikohdasta, näin varmistetaan lopputuloksen symmetrisyys. Ensimmäinen kerros asennetaan siten, että paanukielten ja räystään väliin jää noin 30 mm ja kiinnitetään paanulovien keskeltä nauloilla, jotka jäävät lovista noin 20 mm päähän. Paanun alareunan itseliimautuva reuna kiinnittyy alusmateriaaliin. Materiaali leikataan harjan kohdalla mittaan ja liimataan alusmateriaaliin, jiirikohdat leikataan myöhemmin kaikkien kerrosten osalta kerrallaan. Toisen kerroksen paanut sijoitetaan siten, että paanujen kielet jäisivät ensimmäisen kerroksen lovien kanssa kohdakkain sekä peittäisivät samalla myös naulauskohdat.

Sen jälkeen peitetään myös koko kattosivu, tarkistaen samalla pistokokein kerrosten vaakasuuntausta sekä räystään että kattoharjan kohdalta.

Savupiipun ja läpivientien ympärille asennetaan sopivanväriset bitumimateriaalin kaistaleet. Sivuille ja ylös liimataan ja naulataan kattopäällysteen alle, mutta alemmalla jalustalla kattopäällysteen päälle. Peitekaistaleiden tulee ulottua savupiipun jalustalta noin 300 mm korkeuteen ja katossa tai aluskatteella noin 150 mm etäisyydelle. Savupiippuun sijoitettu materiaali naulataan kiinni muuraussaumoihin ja liimataan kiinni. Myöhemmin asennetaan kattoon peltikaulus.

Harjaan sijoittuva viimeinen paanukerros käännetään katonharjan yli ja päätetään noin 30 mm ennen harjaa. Harjalevy kiinnitetään nauloilla ja liimalla siten, että seuraavan harjalevyn liimattu kiinnitys peittää edellisen harjalevyn naulattu kiinnitys.
Jiirikohdat leikataan jiirin suuntaisesti ja symmetrisesti kerralla suoriksi. Tämän työn ajaksi on kattopäällysteen alle sijoitettava jokin sopiva alusta, jolla vältetään alempien kerrosten vaurioituminen. Leikkausreuna liimataan myöhemmin jiirialustaan.