Rullaa ylös

Katon eristys

Kattojen lämmöneristeen asentamisen tarkoituksena on varmistaa rakennuksessa vaatimusten mukainen sisäilmasto, energiansäästö ja viedä lämmönhäviö minimiin. Rakennusten käyttötarkoituksesta riippuen tasakatot joko lämpöeristetään tai ei lämpöeristetä. Lämmöneristemateriaalina käytetään lähinnä kattovillaa, kattovaahtoa, vaahtolasia, kevytsoraa, käytettävä materiaali riippuu rakennuskohteesta ja rakennuttajan toiveista.

Tasakatoksi katsotaan yleensä jokainen katto, jonka kaltevuus jää alle 10 °. Tasakattorakennuksessa ei ole yleensä ullakkoa. Tämä tarkoittaa, että tasakaton lämmöneristys poikkeaa kaltevan katon lämmöneristyksestä.

Tasakatot jaetaan kahteen päällimmäiseen tyyppiin, joiden lämmöneristeiden asentaminen edellyttää kahta erilaista lähestymistapaa:

  • Lämmin tasakatto: lämmöneristemateriaali laitetaan katon yläosaan, ei välikaton ja kannen väliin.
  • Kylmä tasakatto: lämmöneristemateriaali asennetaan palkkien väliin katon pinnan alle.

Lämpimän tasakaton päällimmäinen etu on, että kondenssivedestä ei tule lämmöneristeen sijoituspaikan johdosta ongelmia. Höyrysulun päälle asennetaan vähintään 100 mm paksuinen jäykän levyn muodostama lämmöneriste. Höyrysulun kerros estää lämmöneristemateriaaleja saastuttavan kosteuden tunkeutumisen. Eristeen yläosaan asennetaan kosteuseristejärjestelmä.

Kylmän tasakaton eristemateriaali laitetaan kantavien palkkien väliin, jättäen katon ja eristeen väliin 50-60 mm välimatkan. Silloin ilmavirtaus pääsee vapaasti liikkumaan.

Tasakaton lämmöneristemateriaalit

Kevytsora: on keraaminen täyte- ja lämmöneristemateriaali, jota käytetään peruslämmöneristeenä ja myös kattojen kaltevuuksien ja vastakaltevuuksien luomiseen. Kevytsora on erittäin herkkä kosteuden vaikutukselle ja sitä on sen takia suojattava sateilta ja ylimääräiseltä kosteudelta.

Villatuote: kuitu on hyvin hieno. Virossa käytetään laajasti lasi-, kivi- ja selluvillatuotteita. Kuidut on yhdistetty toisiinsa sideaineen avulla ja kuitujen väliin jäävä ilma antaa villatuotteille hyvät lämmöneristeominaisuudet.

Polystyreeni: polystyreenin eristämiseen on kaksi tuotevaihtoehtoa: paisutettu  ja suulakepuristettu polystyreeni. Paisutettu polystyreenin valmistamiseen sekoitetaan vaahtomateriaali polystyreeniin ja suulakepuristettu polystyreeni koostuu kuumennetusta polystyreenistä.

Kennolasi: murskattua lasia kuumennetaan muottiin laittamisen jälkeen ja sitä voi hankkia sileinä tai kartionmuotoisina harkkoina käytettäväksi tasakattojen eristeenä. Vaahtolasista valmistettu lämmöneriste lujatekoinen ja materiaalissa on kaikki rakennustöissä käytettävien lämmöneristemateriaalien ominaisuudet

Katon lämmöneriste kaltevan katon (mm. harjakaton) rakentamisessa

Lämmönhävikkiä tapahtuu erityisesti rakennuksen kattorakenteiden kautta ja siksi pitää lämmöneristetyöt tehdä erityisen huolellisesti. Kaltevien kattojen lämmöneristeiden rakentamiseen on kaksi menetelmää:

  • Lämmin ullakko: lämmöneristys laitetaan kattotuolien väliin, joten katon alla olevaa tilaa voidaan hyödyntää uusrakennuksissa ja myös korjatuissa asuin- ja liikehuoneistoissa.
  • Kylmä ullakko: välipohjan päälle asennettu lämmöneristys.

Lämmöneristeen paksuuden määrittelee tilan korkeus. Lämmöneristeratkaisua valittaessa on huomioitava ilmanvaihdon tarpeet, jotta ilma pääsisi liikkumaan. Lämmöneristeen asennuksessa on varmistettava ilmatiiviys, jotta rakenteissa ei syntyisi kylmäsiltoja ja kondenssivettä. Rakenteisiin tulee aina laitta höyrysulkukalvo.

Kaltevan katon lämmöneristemateriaalit

Irtovilla: on sama tuote kuin villalevy tai villarulla ja täyttää samat laatuvaatimukset, mutta villa on murskattu, lähtöaineena on joko lasi-, kivi- tai selluvilla. Irtovillan käytössä on vähintään 15 cm korkeudelle villan pinnasta asennettava tuulen ohjain, joka ohjaa räystään alta puhaltavan tuulen katon harjan suuntaan ja irtovillan alle on asennettava höyrysulku.

Levy-, rullavilla: kuitu on hyvin hieno. Eniten käytetään lasi-, kivi ja selluvillatuotteita. Peruslämmöneristeen paksuus tulee olla vähintään 300 mm. Mineraalipitoista kivi- tai lasivillaa asennetaan yleistapauksissa kaksi kerrosta.