Rullaa ylös

Sandwich-paneeli

Sandwich-paneeli ovat kustannustehokkaita esikoottuja elementtejä. Sandwich-paneeli eli kerrospaneelit koostuvat sisäisestä eristekerroksesta, joka on kahden teräskerroksen välissä. Eristeosa voi olla mineraalivillaa tai muu lämmöneristelevy. Tämäntyyppistä materiaalia käytetään rakennuksissa, joissa on yhdistettävä rakenteita vaadittava jäykkyys ja keveys.

Nämä ovat rakennusalalla koottavia tuotteita, joita käytetään lähinnä rakennusten ulkovaippana. Sandwich-paneeleita käytetään usein teollisuus- ja toimistorakennuksissa, mutta niitä on käytetty myös omakotitaloissa. Kerrospaneeleissa on joustavasti hyödynnetty laatutuotteiden ominaisuudet ja muotoilumahdollisuudet.

  • Sandwich-paneelien asennustekniikka minimoi saumojen kautta syntyvät kylmäsillat;
  • Kerrospaneeleissa on hyvät ääntä eristävät ominaisuudet;
  • Kiinnityspalkkien välinen etäisyys seinissä voi käytettävän paneelityypin mukaan olla korkeintaan 11 m;
  • Kiinnityspalkit asennetaan yleensä 3 – 5 metrin välein;
  • Paneelien paksuus vaihtelee 40 – 200 mm;
  • Sandwich-paneeli ovat olemukseltaan kevyet ja niiden asennus vaatii vähemmän aikaa;
  • Sandwich-paneelien paloturvallisuus- ja kestävyysominaisuudet vaihtelevat jonkin verran eristemateriaalista, metallin paksuudesta, päällystekerroksesta jne. riippuen. Rakennusvaatimusten pohjalta ovat valittavissa monta erilaista sandwich-paneelityyppiä;
  • Sandwich-paneelien asennusjärjestelmän avulla voidaan rakentaa ilma- ja vesitiiviitä rakenteita.