Rullaa ylös

Kattojen tarkastaminen, huolto, ylimääräisen lumen poistaminen

Katon tarkastaminen eli katon tutkiminen on erityisesti kiinteistön omistajille – taloyhtiöille, kiinteistöjen huolto- ja isännöintiyrityksille.

Katon tutkiminen antaa yleiskuvan katon tilanteesta ja tarvittavista huolto– tai korjaustöistä, jotka säästävät teidät vuotojen aiheuttamilta vesivaurioilta. Katon tutkimisen puitteissa arvioidaan kattopäällysteen tila, lisälämmöneristeen tarvetta, läpivientien ja kattoikkunoiden vesitiiviyttä, kattopeltien kiinnityksiä ja muuta.

Tarkastusten tulosten osalta laaditaan raportti, joka sisältää yllämainittujen tietojen lisäksi myös meidän suosituksia katon käyttöiän pitentämiseen, tarvittavien töiden luetteloa sekä halutessa kustannuslaskelmaa. Ehdotamme katon tilanteesta riippuen toimivia ratkaisuja katon huoltamiseen, korjaustarpeen tai entisöimisen osalta.

Olemassa olevien kattojen huolto

Katto tarvitsee huoltoa vähintään kaksi kertaa vuodessa, suositeltavia ajankohtia ovat kevät lumen sulamisen jälkeen ja syksy ennen talvipakkasten saapumista. Katon jatkuvalla huollolla on mahdollista havaita katon ongelmat ja poistaa ne ajoissa, säästyen näin ison korjaustarpeen aiheuttamilta kustannuksilta.

Huollon aikana katot, syöksyt ja kourut puhdistetaan roskista, suoritetaan kattopäällysteen, liitospeltien ym. tärkeiden saumakohtien näönvarainen tarkistus ja havaitut vähäiset puutteet poistetaan.

Ylimääräisen lumen poistaminen katolta

Ylimääräisen lumen poistoa pitää suorittaa silloin, kun kantaviin rakenteisiin on kohdistunut ylimääräistä kuormitusta tai lumen putoaminen katolta saattaa aiheuttaa vaarallisen tilanteen.

Lumen poistamiseen ei saa käyttää teräviä työkaluja ja katolta jään poistamiseen on käytettävä sulattavia aineita, kuumailmapuhallinta, kaasuliekkiä tai kuumaa vettä.

Ylimääräisen lumen poistaminen suoritetaan katoilla kerros kerrokselta, jättäen kattoon vähintään 10 cm paksuisen suojakerroksen, mutta vältetään lumen kattopäällysteen päällä kinoksiin kokoamista.