Rullaa ylös

SBS bitumikermi

SBS bitumikermi asennuksessa on huomioitava, että materiaalia ei saa asentaa vesi- tai lumisateessa tai voimakkaan tuulen (vähintään 17 m/s) olosuhteissa. Lisäksi on huomioitava myös asennuksen aikainen lämpötila, alhaisin sallittu asennuslämpötila löytyy valitun materiaalin käyttöohjeesta tai tuote-esittelystä.

SBS bitumikermi voidaan kiinnittää puualustaan huopanauloilla. Naulojen on ulotuttava puualustan läpi. Tarpeen mukaan käytetään bitumikermin kiinnittämiseen myös metallialuslevyillä (d=40 mm) varustettuja puuruuveja. Reunat ja limitysreunat kiinnitetään 5cm etäisyydeltä materiaalin reunasta noin 10 cm välein. Kermin keskimmäinen osa kiinnitetään kolmessa rivissä 20 cm välein. Bitumikermi voidaan mahdollisuuksien mukaan liimata mekaanisen kiinnityksen lisäksi alustaan, toinen vaihtoehto on käyttää kiinnittämiseen kaasupoltinta. Viimemainitussa tapauksessa on ehdottomasti huomioitava paloturvallisuuden asettamat vaatimukset ja tilata työ parhaan mahdollisen turvallisuuden varmistamiseen alan asiantuntijoilta.

SBS bitumikermi hitsaamalla, kylmäliimaamalla tai itseliimautuvia materiaaleja käyttämällä käyttö on mahdollista toisesta kerroksesta alkaen. Jos asennukseen käytetään kylmäliimausta, saa katon kaltevuus olla enintään 15 astetta.

SBS bitumikermi asentamiseen käytetään propaanikaasupoltinta, itseliimautuvia materiaaleja, kylmäliimausta, kuumaa bitumia, kuumailmapuhaltimia. Bitumikermillä päällystettävien kattojen kaltevuus riippuu katon rakenteesta ja sen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Tavanomaisten tasakattojen kaltevuuden tulee olla vähintään 1:10 – 1:40
  • Tavanomaisten kattojen syöksyn ja vastakaltevuuksien kaltevuuden tulee vähintään 1:60 – 1:80
  • Kevyen liikenteen kuormaien kantavien tasakattojen, liikennekuormaa kantavien kattojen, viherkattojen, terassien kaltevuuden tulee olla vähintään 1:80
  • Liikennekuormaa kantavien kattojen kaltevuuden tulee olla vähintään 1:100
  • Materiaalia ei suositella asennettavan kaltevuuden suhteen poikittain, jos kaltevuus on alle 1:60
  • Kattokaivojen poistoputket pitää eristää ilmatiivisti lämmöneristeillä.
  • Kattokaivossa tulee olla roskaritilä. Bitumikermi asennetaan joko yksi-, kaksi- tai kolmikerroksisena

SBS-bitumikermin asennus

SBS-kermin kerrosten lukumäärä ja muut tarvittavat tiedot määritellään työsuunnitelmassa. Eniten käytetään kaksikerroksisten kattopäällysteiden ratkaisuja. Asennus aloitetaan katon matalammasta päästä (veden poistopaikka) ja siirrytään ylemmäs. Kattopäällyste rullataan auki esivalmistettuun kattopintaan ja säädetään asento oikeaksi, sen jälkeen rullataan puolet kermirullasta taas kiinni ja aloitetaan kermin kiinnittäminen hitsaamalla. Sitä varten kuumennetaan kaasupolttimen liekillä kermin alapuolta, kunnes bitumi sulaa, samaan aikaan rullataan kermi taas vähitellen auki ja painetaan kiinni katon pintaan. Kun sulanut bitumi jähmettyy, kermi tarttuu alustaan. Sama toistetaan kermin toisella päällä. Jotta kulmakohdat eivät pinottuisi, siirretään seuraavan kermikerroksen kermi edellisen kerroksen alkukohdasta eteenpäin. Vierekkäisten kermikerrosten alkujen välisen siirron tulee olla vähintään 15 cm, mutta suosituksena on varmistaa suurempi siirtymä. Alemman kermikerroksen kulman limitys leikataan 45 asteen kulmassa pois.

Jos katto päällystetään monikerroksisella kattopäällysteellä, on eri kerrosten saumat sijoitettava siten, että liitoskohdat eivät ole kohdakkain. Siirtymän tulee olla vähintään 15cm. Kerroksen limitykset toteutetaan pitkittäissuuntaisella 10 cm limityksellä ja päätyjen kohdalla 15 cm limityksellä. Liitossaumat hitsataan kiinni alustasta erillään, painamalla saumalastan tai saumatelan avulla limityksen reunan alta pursunut sulanut bitumi tasaisesti 0,5-1,5 cm leveänä saumana, suosituksena on 1 cm saumana. Kermin vaakapinnan kerroksen käännetään vähintään 5 cm pituudelta pystypintaan, mutta kerrosta ei saa siirtää yhtenä kappaleena noston eli ylös käännetyn osan loppuun. Ylös käännetty osa viimeistellään erillisellä kermikerroksilla ja ylös käännetyn osan minimikorkeus katon pinnasta tulee olla vähintään 30 cm, erityisesti kattoluukkujen, kattoikkunoiden, seinäikkunoiden kohdalla. Ylös käännetty osa on toteutettava ennen kattoon kosketuksissa olevien ikkunoiden asentamista. Parvekkeen oven alareunan tulee olla katon reunaa vähintään 15 cm korkeammalla.

Tulvaveden tapauksessa on katon ylös käännetyn osalta tulvaveden korkeutta vähintään 10 cm verran korkeammalla. Sakaramuurin tulee olla vähintään 10 cm korkea. Sakaramuurin päällimmäisen pinnan tulee olla riittävässä määrin kallellaan katon suuntaan.

SBS-bitumikermillä päällystetty katto viimeistellään reunoista yleensä reunalistoilla. Katon läpiviennit, kuten putket, antennit ja muut sellaiset kohteet on suositeltava tiivistä ensin erityisvalmisteisillä kumitiivisteillä. Vakiomallisista poikkeavien läpivientien, mm. erikoismuotoiset savupiiput, erilaisista profiileista valmistetut tukirakenteet tms. kohdalla voidaan ja tulee käyttää ylös käännettyjä bitumikermin reunoja. Katonläpiviennin ja kattorakenteen pystyosa (esimerkiksi sakaramuuri, seinä, tuki) välinen etäisyys tulee olla vähintään 50 cm. Läpivientien keskinäisen etäisyyden tulee olla vähintään 20 cm.

Kun kattoihin asennetaan lämpöeristeet, kiinnitetään bitumi-kattomateriaali mekaanisesti, yleensä kattovaarnojen avulla, alusrakenteeseen. Vaarnojen sijaan voidaan kattopäällysteen vakauden varmistamiseen käyttää myös painolastikuormaa. Tasakaton pintaan ei saa syntyä syviä vesilätäköitä. Kun katon kaltevuus on 1:80 ja pienempi, on syvien lätäköiden synnyn estäminen melko vaikeaa. Lätäkköjen halkaisijaa ei ole rajoitettu, mutta suunnitelmien mukaan ei ole lätäkköjen syntyminen sallittua.