Rullaa ylös

Katon korjaus ja entisöinti

Katon korjauksella tarkoitetaan pienimuotoisia kattotöitä, jotka kohdistuvat pienempään osaan katon pinnasta. Katon entisöinti eli tasakattojen entisöinti, harjakattojen entisöinti, katon entisöinti tarkoittaa olemassa olevan katon päällystemateriaalin uudistamista. Katon uusiminen eli tasakaton uusiminen, harjakaton uusiminen tarkoittaa koko kattorakenteen uudelleen rakentamista.

K-Kate on pätevä yhteistyökumppani erilaisten katon rakentamiseen, korjaamiseen, entisöintiin, uusimiseen ja huoltoon liittyvissä tehtävissä.

Suoritamme korjaustöitä, läpivientien tiivistämistä, kattopäällysteen vaurioiden korjaamista, sadevesijärjestelmien entisöintiä, peltien kiinnittämistä, lisäeristeiden asentamista jne.

Miten ympäristö vaikuttaa kattoon?

Tuulivauriot

Voimakkaammat tuulimyrskyt saattavat vaurioittaa katon päällystemateriaaleja. Voimakas myrsky löysää useimmissa tapauksissa päällystemateriaalien kiinnityksiä, repii päällysteitä tai jopa irrottaa katon alusrakenteista.

Lumi, jää ja vesi

Lumi, jää ja vesi toimivat usein yhteisvaikutuksessa ja pystyvät vaurioittamaan vakavasti katon rakenteita sekä tunkeutumaan niiden sisällä.

  • Lumi saattaa talvisin kertyä kattoon jopa pari metriä korkeana kinoksena ja vaurioittaa painollaan kattorakenteita, jolloin suurimpana vaarana on kattorakenteiden luhistuminen painon alla.
  • Lumen sulamisesta syntyvä vesi pysyy joskus räystäässä ja sadevesikouruissa ja jäätyy sinne, jolloin syntynyt jääkerros tukkii sadevesijärjestelmät ja vaurioittaa niitä.
  • Jääkerroksen taakse kerääntyvä vesi saattaa aiheuttaa vähitellen vuotopaikkoja, jotka vaurioittavat vakavasti talon rakenteita.

Rakeiden aiheuttama vaurio

Rakeet saattavat vaurioittaa peltikattoja, tuuletusaukkoja ja muta katoon asennettuja lisävarusteita. Rakeiden aiheuttamia vaurioita ei ole mahdollista ennakoida ja siksi on hyvä, jos katto tarkistetaan muutaman kerran vuodessa mahdollisten vaurioiden varalta.

UV-säteet

Katto on jatkuvasti uv-säteilylle alttiina ja tämä vaikutus kasvaa erityisesti kesän aikana. UV-säteily eli auringon säteily vaikuttaa päällystemateriaalien ominaisuuksiin, mutta seuraukset ilmenevät vasta useamman vuoden kuluttua.

Lämpötila ja terminen šokki

Katto saattaa päivän mittaan kuumeta hyvin korkeaan lämpötilaan ja jäähtyä illalla nopeasti, joka aiheuttaa materiaalien nopean paisumisen ja kutistumisen. Nämä ilmiöt heikentävät vähitellen päällystemateriaalien ominaisuuksia ja tämä pätee erityisesti peltikattojen kohdalla, joihin saattaa tulla muodonmuutoksia, jotka taas aiheuttavat katon metallielementtien ja rakenteiden välisten liitoskohtien tai liitoskappaleiden rikkoontumista.

Mekaaniset vaikutukset

Välittömät ja peitetyt vaikutukset, kuten katolla liikkuminen, lumikuorma, alustan muodonmuutokset ja muut tällaiset vaikutukset saattavat vaurioittaa vakavasti kattoa ja muita katon rakenteita.

Ympäristön vaikutusten aiheuttamia vauriota voidaan ennakoida kattojen säännöllisillä tarkastuksilla, huollolla ja ylimääräisen lumikerroksen poistamisella.