Rullaa ylös

Kattorakenne

Katonrakenteiden rakentamisella tarkoitetaan erilaisten elementtien suunnitelmallista asennusta, toisiinsa yhdistämistä, jonka tarkoituksena on saada aikaan yhteen liitetty ja luja nk. itsenäinen rakenne. Rakenne saa alkunsa ensinnäkin hyvin laaditusta suunnitelmasta.

Rakenteiden (elementtien) asentamisen ensimmäinen vaihe on täten aina rakennesuunnitelman tarkistaminen ja muutostarpeiden arviointi, ei rakennustarve. Hyvin laadittu suunnitelma pääsee oikeuksiinsa rakenteiden asennusajassa ja auttaa ehkäisemään mahdollisia ongelmia kokonaisuuden eri vaiheissa ja se on erityisen tärkeä sekä rakentajan että rakennuttajan kannalta.

Eniten käytetyt rakenteet ovat kivi-, puu-, metalli- tms. materiaalista rakennetut kantavat seinät, palkit, kamanat, kehykset tms.

Katonrakenteiden eli elementtien asennus ei ole kokeneelle rakentajalle mitenkään haasteellinen tehtävä, jos laadittu suunnitelma on vaatimustenmukaisen ja varmistetaan, että suunnitelman toteutuksessa käytetään suunnitelman mukaisia materiaaleja