Rullaa ylös

Perustusten lämmöneristetyöt

Perustusten lämmöneristys on tärkeä perustusten rakennuselementti. Ilman lämmöneristystä rakennetut perustukset ovat rakennuksen suurin kylmäsilta, joka jäähdyttää lattiaa, aiheuttaa kondenssiveden syntyistä, hometta ja vesivaurioita, jotka leviävät siitä rakennuksiin muihin osiin ja rakenteisiin. Tilastotietojen mukaan häviää rakennuksen perustusten kautta 10 – 15 % lämpöenergiasta. Tämän takia on lämmöneristeen asennus ja perustusten vesitiiviyden varmistaminen on perustusten rakentamisen yhteydessä erityisen merkittävä. Paras tapa perustusten lämmöneristämiseen on päällystää koko perustusten ulkopinta eristelevyillä jäätymisrajaan saakka ja viimeistellä alustan osa maanpinnasta korkeammalle ulottuvassa osassa.

Perustukset jaetaan yleensä kolmeen tyyppiin: käytetään joko anturaperustuksia, kokonaisperustuksia tai lattian alle rakennettuja perustuksia. Anturaperustukset ovat eniten käytetty perustusten tyyppi Pohjoismaissa. Anturaperustusten rakentamisessa estetään kylmän tunkeutuminen kantavien rakenteiden alle ja täysperustusten kohdalla kohdistetaan rakennuksen paino tukeutumaan jäätymisrajan alapuolelle. Pakkasenkestävän anturaperustuksen kaikkien kriittisin elementti on vaakasuuntainen lämmöneriste. Rakenteisiin voidaan lämmöneriste asentaa sisä- tai ulkopintaan ja jo suunnitteluvaiheessa on varmistettava, että sokkelin ja seinän lämmöneristeiden saumankohtiin ei syntyisi kylmäsiltoja.