Rullaa ylös

Sadevesijärjestelmät

Katon sadevesijärjestelmät jaetaan sadeveden poistojärjestelmän mukaan talon ulkoisiin ja sisäisiin poistojärjestelmiin.

Sisäistä sadevesijärjestelmää käytetään sadeveden poistamiseen tasakatoilta. Kattoon luodaan kaltevuudet ja kaltevuuden kaikkein alhaisimpaan kohtaan kattosuppilo eli kattokaivo. Kaivo yhdistetään sadeveden poistoputkeen ja vesi ohjataan yleensä sadevesiviemäriin. Kattorakenteen läpi kulkeva suppilon putken on suositusten mukaan ulotuttava katkeamattomana kattorakenteen läpi, liitoskohta sijoitetaan kattorakenteen alle näkyvään paikkaan ja putki eristetään.

Ulkoiset sadevesijärjestelmät asennetaan normaalisti kalteviin kattoihin, esimerkiksi harjakattoon. Sen oleellisia osia ovat katon räystääseen kiinnitetyt vaakasuuntaiset sadevesikourut ja vesikourut, jotka on liitetty vettä pois ohjaaviin sadevesiputkiin. Vesikourun ja vesiputkien sijoituspaikka tulee valita siten, että veden aiheuttama kuormitus jakautuisi järjestelmän osien kesken mahdollisimman tasaisesti ja että kourut ja putket sijaitsisivat rakennuksen kannalta luontevissa osissa. Sadevesikouruja ei saa käyttää lumiesteenä ja tämän johdosta on kourut sijoitettava vähintään 2-3 cm verran räystästä alemmas.

Sadevesijärjestelmiä valmistetaan usein metallista (ruostumaton teräs, kupari, alumiini, alumiinisinkki, kuumasinkitty teräs, eri materiaaleilla pinnoitettu kuumasinkitty teräs jne.). Sadevesijärjestelmien valmistukseen käytetään myös muovia, kiviä, betonia tai muita materiaaleja.

Sadevesijärjestelmät lajitellaan myös muodon mukaan: pyöreät sadevesijärjestelmät ja kulmikkaat sadevesijärjestelmät.

Nykyään on saatavissa sekä sähköllä lämmitettäviä että lämmittämättömiä sadevesijärjestelmiä.