Keri Üles

Sindelkatus

Sindelkatusele

Sindelkatusele saab alles siis mõelda, kui katuse kaldenurk on mitte vähem kui 12º. Madalama kalde puhul tuleb aluskatus terve pinna ulatuses bituumenist rullmaterjaliga katta.

Bituumensindlitest kattematerjalide paigaldamine algab neelu-, viilu- ja räästakohtade ettevalmistamisega, mis tähendab nende katmist bituumenist rullmaterjali paanidega.
Alustuseks tuleb ettevalmistada neelukohad, millele kinnitatakse 1000mm laiune SBS rullmaterjalist kattepaan mis naelutatakse siksakiliselt aluskatuse külge. Naelte kaugus teineteisest ca. 150–200mm.
Eelnevalt ümaraks töödeldud räästale paigaldatakse räästaplekk. Järgnevalt lüüakse selle peale SBS rullmaterjalist ca.1000mm laiune räästariba, mis peab ulatuma täpselt räästa servani. Räästaribad omakorda kinnitatakse ülemisest servast naeltega siksakiliselt ja alumine äär omakorda liimitakse vastava liimiga räästaplekile. Saadaval on ka iseliimuvaid räästaribasid, sellisel juhul liimi kasutamise vajadus puudub.

Edasi paigaldatakse viiludele viiluribad pikuti, nii et välimine serv kataks kindlasti kolmnurkse liistu. Materjal peab liibuma aluse ja liistu külge pärast mida naelutatakse see siksakiliselt.
Neelu ja räästa liitumiskohast harjani tehakse katusekatte materjalist neelupõhi, mis on räästapoolsest otsast kiilukujuliseks lõigatud. N.põhi paigutatakse täpselt neelu murdekoha keskele, naelutatakse äärtest ning liimitakse ülemisest ja ka alumisest servast vastava liimiga neelu põhja materjali külge.

Bituumensindlite paigaldamist alustatakse katuse keskkohast, tagamaks lõpptulemuse sümmeetrilisuse. Esimene rida paigutatakse sellisel viisil, et sindlikeelte ja räästa vahele jääks ca. 30mm ning kinnitatakse sindlisälkude keskelt naeltega, mis jäävad sälgust ca. 20mm kaugusele. Sindli alumine iseliimuv serv kinnitub alusmaterjalile. Materjal lõigatakse viilul parajaks ja liimitakse alusmaterjali külge, neelukohad lõigatakse hiljem kõikidel ridadel korraga. Teise rea sindlid paigutatakse nii, et sindlikeeled jääksid kohakuti esimese rea sälgukohtadega ning ühtlasi ka varjaksid naelutust.
Seejärel kaetakse ka ülejäänud katusekülg, kontrollides pisteliselt ridade horisontaalsust nii räästast kui ka katuseharjalt.

Korstna ja läbiviikude ümber paigaldatakse vastavat värvi bituumenmaterjalist ribad. Külgedel ja üleval liimitakse ja naelutatakse need katusekatte alla, kuid alumisel jalamil katusekatte peale. Katteribad peavad korstnajalamil ulatuma ca. 300mm kõrgusele ja katuse või aluskattel ca. 150mm kaugusele. Korstnal asetsev materjal naelutatakse müüritisevuukidesse ning liimitakse täiendavalt. Hiljem ümbritsetakse korsten vastavalt plekist kraega.
Harjal asuv viimane sindlirida keeratakse üle katuseharja või lõpetatakse umbes ca. 30 mm ennem harja. Sellele kinnitatakse harjaplaat naelte ja liimiga selliselt, et järgmise harjaplaadi liimitud kinnitus katab eelmise harjaplaadi naelutatud kinnitust.
Neelukohad lõigatakse neelusuunaliselt ja sümmeetriliselt korraga sirgeks. Selle ettevõtmise ajaks on tarvis katusekatte alla paigutada mingisugune sobiv alus, et vältida alumiste kihtide vigastamist. Hiljem liimitakse lõikeserv neelualusele.