Keri Üles

Piksekaitse

Piksekaitse paigaldus hoonetele on oluline, sest äikest ei ole võimalik ära hoida, aga pikse tabamusest vallanduvat energiat on võimalik suunata. Välgu tabamus võib põhjustada tulekahjusid, lõhkuda hooneid ning ohustada inimelu. Välgupüüdurite mõõtmed ja paigutus valitakse nii, et moodustuks piisava ulatusega kaitsetsoon. Piksekaitse juhib saadud välgulöögi maasse.

Piksekaitsesüsteemi paigaldamisel peab jälgima, et kasutatavad juhtmed ja elemendid oleks nõuetekohased ning ei kahjustaks katust. Piksekaitsesüsteemi ei tohi kinnitada läbi katuse hüdroisolatsiooni, parapetipleki ega katusekonstruktsiooni. Piksekaitse ja muud madalad antennid paigaldatakse katusel alustele. Alused peavad olema piisavalt rasked, et tuul neid ümber ei lükkaks. Kõrgemate antennide, mastide, tõmbetrosside ja muu selliste asjade kinnitamiseks tuleb paigaldada katustele katusepollarid või spetsiaalsed tugikonstruktsioonid.

Maandamine on elektriseadmete, -paigaldiste või -võrgu mingi osa elektrilist ühendamist maaga. Maandamiseks kasutatakse lihtsamal juhul maanduselektroodi ja ühte või mitut ühendusjuhet, mis moodustavad juhtiva ühenduse võrgupaigaldise või -seadme mingi punkti ja maanduselektroodi vahel.

K-Kate pakub:

  • maandustakistuse mõõtmist;
  • projekteerimist ja nõustamist;
  • piksekaitse paigaldus ja maandust;
  • vajalikke tarvikuid.