Hotell Palace

Hotell Palace

 

Asukoht:Vabaduse väljak 3, Tallinn
Tellija:Oma Ehitaja AS
Aasta:2014
Pind:900 ja 400 m²
Tehtud tööd:Katusetööd, ehitustööd
Tööde kirjeldus:SBS-aurutõke, kahekihiline SBS-materjal, soojustus;
Valtsplekktööd, pleki vahetus, kandev konstruktsioon,
käiguteed, katusesillad, suitsuluugid

CAM00561

Katusepildid 193

Katusepildid 118

Katusepildid 178

Palace 2

palace 3