Keri Üles

Hotell Palace

Asukoht: Vabaduse väljak 3, Tallinn

Tellija: Oma Ehitaja AS

Aasta: 2014

Pind: 900 ja 400 m²

Tehtud tööd: Katusetööd, ehitustööd

Tööde kirjeldus: SBS-aurutõke, kahekihiline SBS-materjal, soojustus;
Valtsplekktööd, pleki vahetus, kandev konstruktsioon,
käiguteed, katusesillad, suitsuluugid