Keri Üles

Kaare tee 3B, 5A

Asukoht: Kaare tee 3B ja 5A, Harjumaa

Tellija: Viskari OÜ

Aasta: 2015

Pind: 2000 m²

Tehtud tööd: Katusetööd, ehitustööd, fassaaditööd

Tööde kirjeldus: Aurutõke, kahekihiline SBS-materjal, katuse soojustus;
terassidel aurutõkke, soojustuse ja SBS materjali paigaldus;
fassaadi soojustamine, armeerimine, krohviminepuitfassaad;
rõdupiirete ja vihmaveesüsteemi paigaldus