Keri Üles

Vilde tee 80, 84

Asukoht: Vilde tee 80 ja 84, Tallinn

Tellija: Vilde 80 KÜ, Vilde 84 KÜ

Aasta:

Pind: 2 x 700 m²

Tehtud tööd: Katusetööd, ehitustööd, fassaaditööd

Tööde kirjeldus: Aurutõke, kahekihiline SBS-materjal, täiendav soojustus,
soojustuse tüübeldamine, tüüblitõmbekatse, sõlmede ehitus