Keri üles

Vundamendi soojustamine – soojustustööd

Isoleerimata vundament on hoone üks suuremaid külmasildu, mis jahutab põrandaid, põhjustab kondentsi, hallitust ja veekahjustusi ning levib vundamendil asuvates hoone osades ja muudes konstruktsioonides. Statistika kohaselt pääseb hoone vundamendi kaudu 10-15% soojusenergiast. Seetõttu on vundamendi ehitamisel väga oluline soojustuse ja vundamendi veekindlaks muutmine. Parim viis vundamendi soojustamiseks on katta kogu vundamendi välispind isolatsiooniplaatidega kuni külmumispiirini ja viimistleda alusosa maapinnast kõrgemal.

Vundamendid  liigitatakse reeglina kolmeks, on kas madal vundament, täisvundament või põrandaalune vundamet. Madal vundament on levinuim eramajade vundeerimisviis põhjmaades. Madala vundamendi puhul tõkestatakse külma tungimine kandvate konstruktsioonide alla ja täisvundamendi puhul viiakse hoone raskus toetuma allapoole külmumispiiri. Külmakindla madala vundamendi kõige kriitilisemaks elemendiks on horisontaalne soojustust. Soojustada on võimalik nii seestpoolt kui ka väljastpoolt ja kindlasti tuleb juba projekteerimise faasis jälgida, et sokli ja seina soojustuse ülemineku kohtades ei tekiks külmasildu.