Piksekaitse paigaldus ja maandus

Piksekaitse paigaldus ja maandus

Piksekaitse paigaldus hoonetele on oluline, sest välgu tabamus võib põhjustada tulekahjusid, lõhkuda hooneid ning ohustada inimelu. Pikselööki ei saa küll ära hoida, kuid võimalik on paigaldada nõuetekohased piksetarvikud ja sealhulgas ka maandus. Piksekaitse paigaldus aitab juhtida pikselöögi maasse, mis on oluline elektriohutuse tagamiseks.

Meie pakutavad teenused:

Kaitse oma elu ja maja!

 

Margus Heitur
Eelarvestaja
516 8199
margus.heitur@k-kate.ee