Mõigu Tehnopark

Mõigu Tehnopark

Asukoht:Sära tee 2, Peetri
Tellija:Bohmans Kinnisvara OÜ
Aasta:2008
Pind:4620 m²
Tehtud tööd:Katusetööd, üldehitustööd, fassaaditööd
Tööde kirjeldus:Aurutõke, kahekihiline SBS-materjal, katuse ja fassaadi
soojustamine, plekkfasssaad, viimistlus, põrandad,
konstruktsiooni parandamine

Bohmans mõigu tehnopark

Bohmans kinnisvara mõigu tehnopark

Kammeri kooli võimla

Kammeri kooli võimla

Asukoht:Kammeri, Tartumaa
Tellija:Linnaehituse AS
Aasta:2009
Pind:1200 m²
Tehtud tööd:Katusetööd, üldehitustööd, fassaaditööd
Tööde kirjeldus:Aurutõke, kahekihiline SBS-materjal, katuse soojustamine;
fassaadi soojustamine, krohvimine, plekkfassaad;
kandva profiilipleki paigaldus, trepikodade remont;
lagede, seinte ja põrandate paigaldus, viimistlemine

Kammeri kooli katus

Kammeri kooli ehitus

Vabaduse 160A

Vabaduse 160A

Asukoht:Vabaduse 160A, Tallinn
Tellija:Vabaduse 160A
Aasta:2014
Pind:970 m²
Tehtud tööd:Katusetööd, üldehitustööd, fassaaditööd
Tööde kirjeldus:Katuse täiendav soojustamine, rullmaterjali paigaldus;
seinte soojustamine ja krohvimine;
Akende vahetus, rõdude klaasimine ja varikatuste ehitus
Tammsaare tee 98 KÜ

Tammsaare tee 98 KÜ

Asukoht:Tammsaare tee 98, Tallinn
Tellija:KÜ Tammsaare 98
Aasta:2010
Pind:3700 m²
Tehtud tööd:Fassaaditööd
Tööde kirjeldus:Fassaadikrohv, soojustamine, viimistlustööd

Tammsaare 98

Aruküla tee 55

Aruküla tee 55

Asukoht:Aruküla tee 55, Jüri
Tellija:ETS NORD AS
Aasta:2012
Pind:1600 m²
Tehtud tööd:Katusetööd, fassaaditööd
Tööde kirjeldus:Lamekatuse ehitus – kahekihiline SBS-rullmaterjal;
fassaadi ehitus – fassaadiplaadi paigaldus, viimistlus

Aruküla tee 55 katus

Aruküla-tee-55-katus

Väo reservkatlamaja

Väo reservkatlamaja

 

Asukoht:Tooma tn 14 / Väomurru 1, Tallinn
Tellija:UAB Axis Technologies
Aasta:2015
Pind:4000 m²
Tehtud tööd:Katusetööd, üldehitustööd
Tööde kirjeldus:Aurutõke, kahekihiline SBS-materjal, tehnošahtide ehitus,
soojustuse paigaldamine, konstruktsioonid
Kärberi keskus

Kärberi keskus

 

Asukoht:K. Kärberi 20a, Tallinn
Tellija:Megatron-E AS
Aasta:2016
Pind:5000 m²
Tehtud tööd:Katusetööd, üldehitustööd
Tööde kirjeldus:Aurutõke, soojustus, PVC-rullmaterjal, katuseparapett,
kandvad konstruktsioonid

Veel pilte:

Kärberi keskus

Keila Pae 4

Keila Pae 4

 

Asukoht:Pae 4, Keila
Tellija:Pae 4 KÜ
Aasta:2015
Pind:750 m²
Tehtud tööd:Katusetööd
Tööde kirjeldus:Aurutõke, soojustus, kahekihilise SBS-materjali paigaldus,
tüüblikatsetus katusele

 

Veel pilte:

Keila Pae 4

keila Pae 4 (2)

Linnamäe Maxima XXX

Linnamäe Maxima XXX

 

Asukoht:Linnamäe tee 57, Tallinn
Tellija:Harju Ehitus AS
Aasta:2016
Pind:7000 m²
Tehtud tööd:Katusetöödüldehitustööd
Tööde kirjeldus:Aurutõke, soojustus, kahekihilise SBS-materjali paigaldus,
kandva profiilipleki paigaldamine, puitparapett, seina sõlmed

Veel pilte:

linnamäe maxima

Linnamäe maxima

 

 

Meeliku 21/3

Meeliku 21/3

 

Asukoht:Meeliku 21/3, Tallinn
Tellija:Astlanda Ehitus AS
Aasta:2015
Pind:3000 m²
Tehtud tööd:Katusetööd, üldehitustööd
Tööde kirjeldus:Aurutõkke, soojustuse ja kahekihiline SBS-materjali paigaldus,
konstruktsioonide, katuse parapeti, rõdude, garaažikatuse ehitus,
hüdroisolatsioon ja betoonitööd.

Meeliku 21/3

Meeliku 21 (2)

Meeliku 21/3

Maxima logistikakeskus

Maxima logistikakeskus

 

Asukoht:Õlleköögi tee 24, Kurna
Tellija:Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS
Aasta:2016
Pind:40 000 m²
Tehtud tööd:Katusetööd, üldehitustööd
Tööde kirjeldus:Kandva profiilipleki, PIR soojustuse ja kahekihilise SBS-materjali
(Ti02 puistega – valge) paigaldus, katuse parapeti ehitus

Maxima logistika (1)

maxima logistikakeskus

Maxima logistikakeskus - piksekaitse - katuse ehitus

Viimsi keskus

Viimsi keskus

 

Asukoht:Sõpruse tee 15, Haabneeme
Tellija:Nordecon AS
Aasta:2015
Pind:9600 m²
Tehtud tööd:Katusetööd, üldehitustööd
Tööde kirjeldus:Kandva profiilipleki, soojustuse ja kahekihilise SBS-rullmaterjali,
aurutõkke, käiguteede ja luukide paigaldus

Viimsi keskus

Viimsi keskus (3)

Viimsi keskus (2)

Kaare tee 3B

Kaare tee 3B

 

Asukoht:Kaare tee 3B, Harjumaa
Tellija:Viskari OÜ
Aasta:2015
Pind:2000 m²
Tehtud tööd:Katusetööd, üldehitustööd, fassaaditööd
Tööde kirjeldus:Aurutõke, kahekihiline SBS-materjal,katuse soojustus;
terassidel aurutõkke, soojustuse ja SBS materjali paigaldus;
fassaadi soojustus, armeerimine, krohvimine, puitfassaad;
vihmaveesüsteemi ja rõdupiirete paigaldus
Vilde tee 80, 84

Vilde tee 80, 84

 

Asukoht:Vilde tee 80 ja 84, Tallinn
Tellija:Vilde 80 KÜ, Vilde 84 KÜ
Aasta:
Pind:2 x 700 m²
Tehtud tööd:Katusetööd, üldehitustööd, fassaaditööd
Tööde kirjeldus:Aurutõke, kahekihiline SBS-materjal, täiendav soojustus,
soojustuse tüübeldamine, tüüblitõmbekatse, sõlmede ehitus
Eesti Rahva Muuseum

Eesti Rahva Muuseum

 

Asukoht:Muuseumi tee 2, Tartu
Tellija:Fund Ehitus AS
Aasta:2016
Pind:23 000 m²
Tehtud tööd:Katusetööd telgedel 35-50
Tööde kirjeldus:SBS-aurutõke, kahekihiline SBS-materjal, rennide ehitus,
soojustus (sh vahtklaas sõlmedesse)
Tammiku põik 1, 2 ja 4

Tammiku põik 1, 2 ja 4

 

Asukoht:Tammiku põik, Peetri
Tellija:Fund Ehitus AS
Aasta:2014
Pind:2100 m²
Tehtud tööd:Katusetööd, üldehitustööd
Tööde kirjeldus:Aurutõkke, kahekihilise SBS-materjali ja soojustuse paigaldus,
räästakastide ehitamine, vihmaveesüsteemide paigaldamine
Hotell Palace

Hotell Palace

 

Asukoht:Vabaduse väljak 3, Tallinn
Tellija:Oma Ehitaja AS
Aasta:2014
Pind:900 ja 400 m²
Tehtud tööd:Katusetööd, üldehitustööd
Tööde kirjeldus:SBS-aurutõke, kahekihiline SBS-materjal, soojustus;
Valtsplekktööd, pleki vahetus, kandev konstruktsioon,
käiguteed, katusesillad, suitsuluugid

CAM00561 katusesild ja käigutee

Katusepildid 193 uus katuseluuk

Katusepildid 118 enne katusetööde algust

Katusepildid 178 katusetööde ajal

Palace 2 palace 3 valmis katus

 

Sõpruse pst 233

Sõpruse pst 233

Katusetööd, 1600m²
– katuse lisasoojustamine, kahekihiline SBS-materjal
– uued luugid, plekid, vent.šahtide katmine ja linnuvõrgu paigaldamine

Tellija: Sõpruse 233 KÜ

Asukoht:Sõpruse pst 233, Tallinn
Tellija:Sõpruse 233 KÜ
Aasta:2013
Pind:1600 m²
Tehtud tööd:Katusetööd, üldehitustööd
Tööde kirjeldus:Aurutõke, kahekihiline SBS-materjal, katuse lisasoojustus,
uued luugid, plekid, linnuvõrk ventilatsioonišahtide katmine
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Uus katuseluuk

Sõpruse 233

Katusetööd

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ventilatsioonišaht
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Varikatused