Väo reservkatlamaja

Väo reservkatlamaja

Katusetööd, 4000m²
– aurutõke, soojustus, kahekihiline SBS-materjal

Tellija: UAB “Axis Technologies”